พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายอำเภอสามพราน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

การสอบบาลีสนามหลวง คือ การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน วางนโยบาย ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ แบ่งเป็น เปรียญตรี คือ เปรียญธรรมประโยค 1 -2 ถึงเปรียญธรรม 3 ประโยค, เปรียญโท คือ เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค และเปรียญเอก คือ เปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค

ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ" และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,828