ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔  จึงขอความร่วมมือวัดทุกวัดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 38,250