คณะสงฆ์นครปฐม ออกมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพระภิกษุสามเณร รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจจะระบาดเข้ามายังวัด  


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,429