คณะสงฆ์นครปฐมช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

คณะสงฆ์นครปฐมช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ในช่วงเวลาที่ไรวัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด ทั้งนี้  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,430