วัดในจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดเป็น Community Isolation

พระสงฆ์และวัดในจังหวัดนครปฐม นอกจากช่วยสนับสนุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนด้านอาหารแก่จังหวัดนครปฐม เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แล้ว หลายวัดในจังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดอาคารสถานที่ของวัดเพื่อสนับสนุนจังหวัดนครปฐม ในการเปิดเป็น Community Isolation ก็ต้องขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้ครับ
พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ และพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ท่านบอกว่า สถานการณ์อย่างนี้ ต้องร่วมมือกัน ต้องช่วยเหลือกัน จึงจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้


image รูปภาพ
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 103,329